7+

Сценарий новогоднего утренника 1 младшей группе

ПечатьЧаа чыл сценарийи бичии болук «Маша болгаш адыгнын Чаа чылда ужуралдары» Сорулгазы: оорушкуну уругларга база байырлалдын аалчыларынга чедирери; уругларны боттарын алдынып билиринге кижизидер болгаш оларнын дыл-домаан сайзырадыр. Дерилгези: зал иштин байырлал шинчи киир каастап каан болур. Киржикчилери: Соок-ирей – Болат Маадыр-оолович Харжыгаш – Сай-Суу Сергеевна Маша – Азияна Болатовна Адыг – Аржаана Андреевна Хар-Кадай –… Далее